Z Trutnova na Sibiř a jižní Ural znovu po letech objevujeme Rusko

Koncem září 2012 zamířila téměř 70 členná podnikatelská delegace, včetně zastoupení produkce STEP Trutnov, do regionů v Rusku. V Kemerovu a Čeljabinsku jednala delegace o kontraktech, které českým firmám přinesou zakázky v řádech desítek miliard korun. Uspořádání mise naznačuje mnohé, nejvíce snad i to, že i ne vždy pro rusky naladěná politická representace ČR musí pod tlakem ekonomické reality měnit svoje stanoviska ve vztahu k ruskému trhu.

Rozhodnutím navštívit oblasti Kemerova a Čeljabinska je skvělou cestou, jak navázat partnerství na ruském trhu. Průmyslový profil zmíněných regionů je velmi blízký tomu, co můžou české firmy těmto regionům nabídnout.

Obchodní příležitosti v Kemerovské oblasti


Pro Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zdůraznil ministr obchodu a průmyslu, Martin Kuba: „České firmy již v současné době dodávají pro místní těžaře a oceláře důlní techniku a nejrůznější strojní zařízení. Z jednání vyplynulo, že možností vzájemné spolupráce je daleko více. Obě strany je vidíme v energetice, odpadovém hospodářství, chemickém průmyslu, rozvoji městské hromadné dopravy a sanaci důlní činnosti. Také zdejší dynamicky se rozvíjející agropotravinářský sektor nabízí velký prostor pro uplatnění českých firem."

Mise se dále přemístila do oblasti Čeljabinsku, kde se setkalo dvě stě českých a ruských firem, aby navázaly nebo utužily vzájemné obchodní vztahy. Ministr Kuba dále zdůraznil, že české firmy mají díky financování ČEB a EGAP a jimi poskytnutému státem podpořenému financování, dveře otevřené pro realizaci a uzavírání dalších zakázek.

Aktivity českých podniků v Čeljabinské oblasti


Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy pro Ministerstvo průmyslu a obchodu vyjádřil celkovou spokojenost s podnikatelskou misí do Ruska. „ Především o ruské regiony mají podnikatelé enormní zájem, dle našeho průzkumu jich 40 procent uvedlo Rusko jako hlavní prioritní zemi."

Ruský trh v sobě skrývá obrovský potenciál pro uplatnění se českých firem, což potvrzuje i zkušenost firmy Step TRUTNOV. „Rusko už sice dávno není Sovětský svaz a business se zde dělá podle pravidel vzájemné výhodnosti, nicméně podpora našim podnikatelům ze strany státu je ještě stále v počátcích a za uplynulá léta je mnohé co napravovat," konstatuje předseda Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje Libor Pavlíček, MBA.

Čeljabinsk - Trutnov