Společnost Step TRUTNOV a.s. přivítala minulý týden exministra Martina Bursíka a předsedu CZ BIOMu Jana Habarta

Minulý týden navštívila společnost Step TRUTNOV vzácná návštěva ve složení exministra a předsedy komory obnovitelných zdrojů energie Martina Bursíka a zástupce Biomu Jana Habarta. Cílem společného setkání bylo představit a ukázat unikátní výrobky společnosti v oblasti spalování různých druhů biomasy.

Během schůzky se hovořilo o možnostech využívání rostlinné odpadní biomasy v technologiích průmyslových kotlů společnosti Step TRUTNOV. Mezi další témata patřila cenově nejvýhodnější druhy biomasy bez předchozí technologické úpravy při spalování, umožňující přeměnu nejen v teplo, ale i v elektrickou energii. Zmínka padla i o problematice maření spalování nevhodné biomasy společně se spalováním uhlí.

Předseda představenstva společnosti Step TRUTNOV, Libor Pavlíček, návštěvu komentoval slovy: „Jsem velmi rád, že si pan Bursík a pan Habarta udělali čas a dorazili k nám do společnosti. Díky této návštěvě jsme měli prostor prodiskutovat záležitosti týkající se možností nejlevnějšího spalování tuzemského paliva a potenciál jeho budoucího využívání s ohledem na šetrnost k životnímu prostředí, kterou všichni vnímáme jako prioritní.“

Tisková zpráva v PDF