Profil společnosti

Společnost má certifikovaný systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2009. Výroba a produkty  jsou certifikovány podle směrnice Evropského parlamentu a PED 2014/68/EU a ve znění nařízení vlády č.219/2016 Sb. Výroba a výrobky jsou dle požadavků zákazníka vyráběny v souladu s požadavky norem AD 2000 Merkblatt, ČSN 69 0010,ČSN  EN 13445, DIN EN ISO 3834-2.ASME CODE VIII(no-Stamp/not covered) GOST standard. Společnost má zaveden systém environmentálního managementu podle DIN EN ISO 14001.

Ekonomický a technický růst společnosti je dosahován týmovou prací inženýrů, techniků a dělníků ve výrobě a na montážích. Cílem společnosti je poskytnout zákazníkovi komplexní výrobek a službu, proto spolupracuje v řadě příbuzných oborů a specializací s externími spolupracovníky a partnerskými firmami.