Profil spoločnosti

Spoločnosť má certifikovaný systém riadenia kvality podľa ČSN EN ISO 9001: 2001. Výroba a produkty spoločnosti sú certifikované podľa smernice Európskeho parlamentu a Rady 97/23 ES a v znení nariadenia vlády č. 26/2003 Sb. Výroba a výrobky sú podľa požiadaviek zákazníka vyrábané v súlade s požiadavkami noriem ASME, AD Merkblatt, ČSN 69 0010, EN 13445. Spoločnosť má zavedený systém environmentálneho manažérstva podľa ČSN EN ISO 14001: 2005 a systém EMAS.

Ekonomický a technický rast spoločnosti dosahujeme tímovou prácou inžinierov, technikov a robotníkov vo výrobe a v montážach. Cieľom spoločnosti je poskytnúť zákazníkovi komplexný výrobok a službu, preto spolupracujeme v rade príbuzných odborov a špecializácií s externými spolupracovníkmi a partnerskými firmami.