O spoločnosti

Základné informácie

Spoločnosť Step TRUTNOV bola založená v roku 1990. Roku 1997 bola transformovaná na akciovú spoločnosť. Spoločnosť má vlastné výrobné zázemie, administratívne i výrobné priestory. Nosnou činnosťou spoločnosti je výroba a dodávky špičkových technológií v oblasti energetiky a tepelnej techniky. Výrobky spoločnosti rozdeľujeme na typové (katalógové) a atypické (podľa požiadaviek zákazníka), nachádzajú si uplatnenie v energetike, v chemickom priemysle, bytovej výstavbe a ďalších odvetviach.

Veľký dôraz kladie spoločnosť na vývoj a konštrukciu vlastných výrobkov, ako sú priemyselné kotly na biomasu, tlakové nádoby, nádrže, výmenníky, ohrievače, zásobníky a mnoho ďalších výrobkov v uvedenom odbore. Strategicky dominantnými výrobkami sú a budú priemyselné kotly na biomasu transformujúce odpadovú biomasu na tepelnú a elektrickú energiu. V tejto oblasti teplárenstva a energetiky má výroba a dodávky kotlov a kotolní na biomasu veľký význam, predovšetkým z dôvodu úspory emisií - najmä CO2 s pozitívnym vplyvom na skleníkový efekt krajiny.

STRATÉGIA

Strategickým zámerom akciovej spoločnosti Step TRUTNOV je do budúcna aj naďalej zintenzívniť efektívne využívanie všetkých konkurenčných výhod tovarového aj dodávateľského inovačného potenciálu na dosiahnutie úrovne prosperujúcej európskej firmy s trvalým rastom svojej trhovej hodnoty. Spoločnosť bude pôsobiť v strojárskom, energetickom a teplárenskom odbore a úspešne prenikať do zahraničia. Ďalej budú rozvíjané projekty výroby a dodávok všetkých druhov tlakových zariadení, kde hlavnou prioritou bude ďalší vývoj a výroba kotlov na biomasu, ktorá povedie k úsporám fosílnych CO2 na zemi zvyšovaním podielu obnoviteľných zdrojov.