Environmentálna politika (EMS)


Spoločnosť Step TRUTNOV a.s. si uvedomuje potrebu šetrného prístupu k životnému prostrediu. Ekologická zodpovednosť je popri zodpovednosti ekonomické a sociálne dôležitou súčasťou stratégie spoločnosti. Preto spoločnosť prijala rozhodnutie začleniť ochranu životného prostredia do systému riadenia ako integrálnu súčasť. V súlade s požiadavkami noriem ČSN a ISO je všetko podrobne popísané v stanovách Environmentálnej politiky firmy.