Environmentální politika (EMS)


Společnost Step TRUTNOV a.s. si uvědomuje nutnost šetrného přístupu k životnímu prostředí. Ekologická odpovědnost je vedle odpovědnosti ekonomické a sociální důležitou součástí strategie společnosti.Proto společnost přijala rozhodnutí začlenit ochranu životního prostředí do systému řízení jako nedílnou součást.V souladu s požadavky normy ČSN a ISO je vše podrobně popsáno ve stanovách Environmentální politiky firmy.