O společnosti

Základní informace

Společnost Step TRUTNOV byla založena v roce 1990. Roku 1997 byla transformována na akciovou společnost. Společnost má vlastní výrobní zázemí, administrativní i výrobní prostory. Nosnou činností společnosti je výroba a dodávky průmyslových kotlů na biomasu, energetických investičních celků, zařízení pro energetiku, chemii, petrochemii, rafinerie a potravinářský průmysl. Výrobky společnosti typové (katalogové) a atypické (podle požadavku zákazníka) nachází uplatnění v energetice, tepelné technice, bytové výstavbě a dalších odvětvích.

Velký význam klade společnost na vývoj a konstrukci vlastních výrobků, jako jsou průmyslové kotle na biomasu, tlakové nádoby, nádrže, výměníky, ohříváky, zásobníky a mnoho dalších výrobků v uvedeném oboru. Strategicky dominantními výrobky jsou a budou průmyslové kotle na biomasu přeměňující odpadní biomasu na tepelnou a elektrickou energii. V této oblasti teplárenství a energetiky má výroba a dodávky kotlů a kotelen na biomasu velký význam, především z důvodu úspor emisí - zejména CO2 s pozitivním vlivem na skleníkový efekt země.

Strategie

Strategickým záměrem akciové společnosti Step TRUTNOV je do budoucna dále zintenzívnit efektivní využívání všech konkurenčních výhod výrobkového i dodavatelského inovačního potenciálu k dosažení úrovně prosperující evropské firmy s trvalým růstem své tržní hodnoty. Společnost bude působit ve strojním, energetickém a teplárenském oboru a úspěšně pronikat do zahraničí. Dále budou rozvíjeny projekty výroby a dodávek všech druhů tlakových zařízení, kde hlavní priorita bude další vývoj a výroba kotlů na biomasu, která povede k úsporám fosilních CO2 na zemi zvyšováním podílu obnovitelných zdrojů.

Video o společnosti

https://youtu.be/kzjPQB9TarM