Adresy

SÍDLO SPOLOČNOSTI

Horská 695
541 02
TrutnovAdresa Prevádzky

Horská 695
541 02
TRUTNOV 4všeobecné kontakty:

   +420 499 407 407

   +420 499 407 499

                  

obchodné informácie:

IČ:    25276956
DIČ:    CZ25276956
Spoločnosť je zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu v Prahe v oddiele B, vložka 17259.

AGENT FOR STEP SYSTEMS - UK, IRELAND & NORTH AMERICA:

Green Energy Engineering ltd 
198 Lurgan Road 
Dromore 
Craigavon 
Co. Armagh 
BT25 1HL

+44 28 38820043 | +44 28 38820987
 
[email protected]
www.greenenergyengineering.co.uk