Z areálu Step Trutnov zamířily akumulační nádoby o objemu 130m3 do areálu KGJ Mohelnice

Nadměrný náklad zamířil z areálu Step TRUTNOV do areálu KGJ Mohelnice.

2 nádoby o objemu 130 m3, vyrobené pro společnost ČEZ Energetické služby s.r.o. Kromě výroby tlakových nádob se také společnost speciallizuje na výrobu kotlů na biomasu, které umí spalovat téměř veškeré druhy biomasy.