Odběratelé různých průmyslových podniků a obcí

Výroba, dodávka a uvedení do provozu technologií pro úpravny vod, doplňovací systémy, běžné produkty vyrobené a instalované u zákazníka.