ELIGO, BRNO

Akumulační nádrž 100 000 l                                 
září 2017