Spalovna slámy a dřevních odpadů Dešná

Kompletní dodávka kotelny na biomasu o výkonu 2,7MW,montáž a kompletní zkoušky technických zařízení kotelny a skladu paliva pro spalování balíkové slámy a biomasy.