Výhrevne na spaľovanie slamy a drevných odpadov Dešná

Kompletná dodávka kotolne na biomasu s výkonom 2,7 MW, montáž a kompletné skúšky technických zariadení kotolne a skladu paliva pre spaľovanie balíkové slamy a biomasy.