Obecní úřad v Krivanech, okr. Sabinov (SK)

Kotel o výkonu 190 kW na spalování dřevní štěpky pro vytápění obecního úřadu.