Obecný úrad v Krivanech, okr. Sabinov - SK

Kotol o výkone 190 kW na spaľovanie drevnej štiepky pre vykurovanie obecného úradu.