BS spol.s.r.o. Nové Město nad Metují

Dodávka a montáž 2x výmenníkovej stanice 400kW vrátane horúcovodných prípojok.