Gymnázium a SOŠ Úpice

Rekonštrukcia a výmenníkové stanice, inštalácia privádzača HORÚCOVODY a potrubných mostov cez rieku Upu, inštalácia systému regulácie a termoregulačných ventilov.