Obec Bouzov

Kotolňa na spaľovanie drevného odpadu s výkonom 2,7MW vrátane teplovodných rozvodov po obci a odovzdávacích staníc.