Rekonštrukcia VSMŠ Na Struze, Trutnov

Rekonštrukcia ÚK a TÚV vo výmenníkovej stanici a objektové odovzdávacie stanice TÚV a UV.