Štátne liečebné kúpele, Jánské Lázně s.p.

Rekonštrukcia výmenníkovej stanice v objekte Kúpeľného domu.