Teplofikácia ulice Tkalcovská VS13, Trutnov

Rekonštrukcia výmenníkovej stanice VS13 s teplovodným beztlakovým rozvodom ÚK.