Väznica Oráčov

Plynofikácia Väznice, ubytovacia a výrobná zóna - vybudovanie centrálnej kotolne vrátane tepelných rozvodov v areáli väznice.