Astur Straškov a.s., Vodochody

Teplovodný kotol o výkone 190 kW na spaľovanie celých balíkov slamy pre vykurovanie kancelárie, prevádzkových objektov družstvá, MŠ a ZŠ.