Častrov u Pelhřimova

Kotolňa o výkone 600 kW na spaľovanie hranatých balíkov slamy pre vykurovanie poľnohospodárskeho družstva.