Dřevozávod PRAŽAN s.r.o.

Úpravy a rekonštrukcia teplovodného kotla na biomasu 2MW.