Ing. Jan Šmehyl, Rájov

Kotolňa na spaľovanie balíkové slamy s výkonom 190 kW pre vykurovanie opravárenských dielní a kancelárií.