Mesto Bechyně

Centrálna kotolňa na spaľovanie celých balíkov slamy o výkone 3 500 kW vykuruje domácnosti a mestské organizácie.