Nová Amerika Golf Resort s.r.o.

Kotolňa o výkone 190 kW na spaľovanie celých okrúhlych balíkov slamy pre vykurovanie hotela a reštaurácie.