Obec Bouzov (Kotolňa na spaľovanie drevného odpadu)

  • - Kotolňa na spaľovanie drevného odpadu o výkone 2,7 MW vrátane teplovodných rozvodov po obci a odovzdávacích staníc.
    - II.etapa - zvýšenie výkonu kotolne drevného odpadu o 1,0 MW.