Protheus a.s, Malé Svatoňovice

Kotolňa na spaľovanie drevného odpadu o výkone 0,9 MW.