SIMBA TOYS Produktions s.r.o., Netvořice

Kotolňa na spaľovanie drevného odpadu o výkone 1,8MW a rekonštrukcie existujúceho vykurovacieho systému.