Starkon Jihlava CZ a.s.

Kotolňa s výkonom 2 x 190 kW na okrúhle balíky slamy pre vykurovanie prevádzok.