Step TRUTNOV a.s. Areál

Kotolňa na spaľovanie celých balíkov slamy a energetických rastlín s výkonom 175 až 600 kW vrátane teplovodných rozvodov.