TTS Energo s.r.o.

Centrálny zdroj tepla pre Dobruška a.s. Kotolňa na spaľovanie biomasy (drevnej štiepky) o výkone 3 MW.