Zemcheba s.r.o. Chelčice South Bohemian Region, CZ

Kotolňa s výkonom 2 x 4,2 MW s výroba pary o tlaku 29 Bar, s parným motorom a ORC na spaľovanie hranatých balíkov slamy. Vyrábané množstvo elektrickej energie 1 200kW a technologické využitie pary.