Poľnohospodársky podnik Keply

Kotol o výkone 190 kW na spaľovanie okrúhlych balíkov slamy pre vykurovanie poľnohospodárskeho podniku.