Kotelna na biomasu

Výstavba kotelny na biomasu ve firmě Step TRUTNOV a.s. s kotlem na spalování celých balíků slámy a energetických rostlin byla dokončena a uvedena do zkušebního provozu v dubnu 2008. Instalovaný kotel je vlastní vývoj naší společnosti a jako výrobek je zařazován do výrobního programu pro rozmezí středních výkonů 100 až 600 kW.

Celý areál firmy Step TRUTNOV a.s. je nyní napojen na tuto kotelnu včetně hal a administrativní budovy. Měřením emisních limitů byly prokázány vyhovující výsledky - pod stanovenými limity. Návratnost investice s ohledem na současnou cenu zemního plynu se předpokládá 4,5 roku. Celá tato akce byla částečně spolufinancována z Evropských fondů.