Nádoby pre obaľovne, betonárne a chemický priemysel


Nádrže pre priemyselné aplikácie sa vyrábajú vždy na základe individuálnych požiadaviek zákazníka. Ide najmä o tlakové, prípadne beztlaký nádoby pre širokú škálu priemyselných aplikácií, najmä chemický priemysel a energetiku. Medzi našich zákazníkov sa v poslednej dobe radí aj betonárky a obaľovne. Nádoby je možné vyrábať z uhlíkovej či nerezovej ocele, prípadne opatriť povrchovou úpravou-zinkovaním. Nádoby sa bežne dodávajú v ekologickom základnom nátere.

Keďže sa jedná o atypické nádoby, je nutné v objednávke uviesť účel použitia, základný návrh tvaru, počet a rozmiestnenie vstupov a výstupov, tlaky a teploty média atď.