Holba a Školník s.r.o.

Dodávka a montáž pieskových filtrov DN 600 vyrobených podľa vlastnej dokumentácie.