Odberatelia rôznych priemyselných podnikov a obcí

Výroba, dodávka a uvedenie do prevádzky technológií pre úpravne vôd, doplňovacie systémy, bežné produkty vyrobené a inštalované u zákazníka.